Kontakty


SÍDLO KŠR

DOM ŠPORTU

Junácka 6

831 04 Bratislava

KONTAKTY

Predseda: Peter Pašuth, pasuth@olympic.sk

MOB: 0905 347 907

Podpredsedníčka: Michaela Grendelová, grendelova@sprmedia.eu

MOB: 0911 101 801

Tajomníčka: Svetlana Barátová, svetlana.baratova@rtvs.sk

MOB: 0919 248 207

Číslo účtu KŠR: SK45 0900 0000 0000 1148 3896