Ocenení športoví žurnalisti

Nasledujúci prehľad uvádzame predovšetkým vzhľadom na to, že Klub športových redaktorov SSN bol 19. decembra 1992 zakladajúcim členom Slovenského olympijského výboru (SOV) a aj po jeho transformácii na Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) je pevnou súčasťou slovenskej olympijskej rodiny.

Poznámka: Vo viacerých prípadoch boli nižšie uvedení laureáti prijatí za čestných členov SOV/SOŠV, resp. vyznamenaní alebo ocenení nielen za žurnalistické/publicistické pôsobenie, ale aj za iné významné pôsobenie v oblasti športu. Samozrejme, viacerí z nich buď neboli členmi Klubu športových redaktorov SSN, alebo nepôsobili ako športoví žurnalisti. Je však dôležité pripomínať si aj ich prínos pre oblasť športovej publicistiky mimo ich dominantnej profesnej orientácie.


Športoví žurnalisti/publicisti s čestným členstvom v SOV/SOŠV, s vyznamenaniami a výročnými oceneniami SOV/SOŠV

VYZNAMENANIA SOV/SOŠV

ŠTEFAN MAŠLONKA

PETER POSPÍŠIL

JOZEF KŠIŇAN

JÁN GREXA

TOMÁŠ GROSMANN

ZDENKO KRÍŽ

ZLATÉ KRUHY SOV/SOŠV

VOJTECH ZAMAROVSKÝ (2003)

STRIEBORNÉ KRUHY SOV/SOŠV

GABRIEL ZELENAY (2003)

PETER POSPÍŠIL (2003)

BRONZOVÉ KRUHY SOV/SOŠV

ZDENKO KRÍŽ (2000)

JOZEF DRENKO (2002)

JOZEF KŠIŇAN (2003)

IGOR MRÁZ (2003)

LADISLAV KRNÁČ (2003)

RUDOLF GALLO (2003)

KAROL POLÁK (2003)

ANTON RICHTER (2003)

MARIÁN KAFKA (2007)

ZDENKA LETENAYOVÁ (2007)

JÁN SÚKUP (2007)

MARIÁN ŠIMO (2007)

ANTON ZERER (2008)

STANISLAV DUTKA (2009)

ZLATÝ ODZNAK SOV/SOŠV

JÁN GREXA (2011)

JOZEF KŠIŇAN (2017)

TOMÁŠ GROSMANN (2019)

MARIÁN ŠIMO (2019)

STRIEBORNÝ ODZNAK SOV/SOŠV

TOMÁŠ GROSMANN (2017)

IVAN KOVÁČ (2018)

JÁN SÚKUP (2020)

ZDENĚK SIMONIDES (2020)

IVOR LEHOŤAN (2021)

JOZEF PARŠO (2021)

BRONZOVÝ ODZNAK SOV/SOŠV

FLORIÁN LEITMAN (2011)

EUGEN MAGDA (2012)

IVAN KOVÁČ (2012)

PETER BUČEK (2017)

DUŠAN GABÁNI (2017)

VLADIMÍR MEZENCEV (2019)

MILAN VRANKA (2019)

MIROSLAV TOMÁŠIK (2020)

ZUZANA WISTEROVÁ (2020)

TOMÁŠ KUŤKA (2020)

PETER HANÁK (2021)

PAVOL KOMÁR (2021)

MICHAL ZEMAN (2021)

MIROSLAV BOBRÍK (2021)

ĽUDOVÍT LUČANIČ (2022)

PAVEL NEUBAUER (2022)

VOJTECH JURKOVIČ (2022)

PLAKETA SOV/SOŠV

JÁN SVRČEK (2012)

MIROSLAV HAZUCHA (2013)

JAROSLAV LIESKOVSKÝ (2013)

EMIL PREISACH (2019)

VÝROČNÉ OCENENIA SOV/SOŠV

CENA MIRA PROCHÁZKU

2006: LADISLAV KRNÁČ

2007: IGOR MRÁZ

2008: KAROL POLÁK

2009: MARIÁN ŠIMO

2010: RUDOLF GALLO

           JOZEF KŠIŇAN

2011: TOMÁŠ GROSMANN

2012: JÁN SÚKUP

2013: ANTON ZERER

2014: STANISLAV DUTKA

2015: JOZEF JARKOVSKÝ

2016: STANISLAV ŠČEPÁN

2017: JOZEF HRUŠOVSKÝ

2018: JÁN GREXA

           FRANTIŠEK MORVAI

2019: EUGEN MAGDA

2020: ĽUBOMÍR SOUČEK

2021: STANISLAV ŠTEFÁNIK

CENA JÁNA POPLUHÁRA

2001: GABRIEL ZELENAY

2003: PETER BUČEK

2009: JÚLIUS KOZMA in memoriam

CENA VLADIMÍRA ČERNUŠÁKA

2006: JÁN GREXA

2014: IGOR MACHAJDÍK

2016: MARIÁN KAFKA

2019: FRANTIŠEK SEMAN

2020: JOZEF DRENKO

NA STIAHNUTIE:

Športoví žurnalisti/publicisti s čestným členstvom v SOV/SOŠV, s vyznamenaniami a výročnými oceneniami SOV/SOŠV