Zásady prijímania do klubu

ČLENSTVO V KŠR 

Členstvo v KŠR je individuálne. Členom môže byť každý občan SR, ktorý sa ako žurnalista prevažne zaoberá telesnou výchovou a športom. Evidenciu členov vedie tajomník KŠR. Výbor KŠR si vyhradzuje právo zaradiť uchádzačov o členstvo do kategórií: 

A – Profesionálni športoví redaktori a ďalší ľudia, vykonávajúci mediálnu prácu v oblasti športu. Im vydá preukaz člena KŠR. Túto agendu spravuje poverený člen KŠR. 

B – Dôchodcovia, ktorí v minulosti pôsobili alebo stále čiastočne pôsobia buď ako športoví redaktori alebo v oblasti mediálnej práce v športe, a zároveň prejavujú záujem o členstvo v KŠR. Im vydá preukaz člena KŠR – seniora. Túto agendu spravuje poverený člen KŠR. 

C – Ostatní členovia klubu, ktorí nie sú profesionálni športoví redaktori, ale majú záujem o členstvo v KŠR. Tým sa vydá preukaz spolupracovníka KŠR. 

Členstvo v KŠR zaniká vystúpením, odovzdaním preukazu člena SSN, vylúčením, alebo úmrtím.